Pod záštitou

JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA
ředitele FN Motol

Mgr. Jany Novákové, MBA
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

Důležité termíny

Do 1. března 2020
zaslání abstrakt

Do 15. března 2020
zaslání přihlášek firem / vystavovatelů

Do 15. března 2020
zaslání přihlášek k účasti,
snížený registrační poplatek

Do 15. března 2020
zaslání přihlášky k ubytování

Do 17. dubna 2020
storno registrace
Generální partner

logo [jpg] logo [jpg]

Hlavní partner

logo [jpg] logo [jpg]

Partneři

logo [jpg]

Vystavovatelé

logo [jpg] logo [jpg] logo [jpg] logo [jpg] logo [jpg]